Pro tento scénař je potřebná licence Enhanced Integration license nebo Gold. Do verze 2.34 (včetně) je třeba danou licenci/funkci nebo Gold (pokud jí obsahuje), a od verze 2.35 jsou součástí licence Gold.

Tento návod popisuje, jak volat na dvě GSM čísla z 2N IP interkomu přes GSM bránu pouze s jednou SIM kartou.

Scénář je takový, že bychom chtěli po stisku tlačítka na interkomu zavolat na GSM číslo (číslo 1) a pokud tento hovor je nepřijat, interkom začne zvonit na další číslo. Pokud by toto bylo nakonfigurováno standardním způsobem, tedy přidělováním čísel uživateli a pomocí Skupinového volání, interkom by při pokusu o spojení na druhé číslo dostal obsazovací tón. To je způsobeno omezeními technologie GSM - zavěšení každého GSM hovoru trvá mnohem déle (několik sekund). Na druhou stranu je SIP hovor zavěšen prakticky okamžitě. Proto je nutné přidat prodlevu mezi zavěšením prvního hovoru a uskutečněním druhého hovoru.

Tento scénář vyžaduje konfiguraci v Automatizaci:

Proměnné:

KeyPressed - definuje, která klávesa musí být stisknuta pro zahájení sekvence. V tomto příkladu je použito tlačítko 1 (první tlačítko interkomu).

BeginCall 1 - zde můžete definovat, které GSM číslo nebo uživatel musí být zavolán jako první. 123456 se v tomto případě používá jako příklad čísla.

BeginCall 2 - zde můžete definovat, které GSM číslo nebo uživatel musí být volán, když nikdo neodpoví na prvním čísle. 456789 se v tomto případě používá jako příklad čísla.

Delay 1 (D1) - určuje, jak dlouho bude vyzvánět na prvním GSM čísle.

Delay 2 (D2) - musí být vždy vyšší než Delay 1. D2-D1=prodleva mezi zavěšením prvního čísla a voláním na druhé číslo. Doporučujeme 5 sekundový rozdíl, abyste se ujistili, že první GSM hovor je správně zavěšen.

Delay 3 (D3) - musí být vždy vyšší než Delay 2. D3-D2=doba vyzvánění při vyzvánění na druhém GSM čísle.

Zbytek proměnných musí být nastaven přesně tak, jak vidíte na obrázku výše.