Toto FAQ popisuje jak sestavit hovor mezi 2N® LiftIP a IP telefonem.

 

* Tento parametr je možné nastavit pouze přes hlasové menu (příchozí hovor na 2N® LiftIP)

** Tento parametr je možné nastavit pouze přes Service Tool 

Seznam všech nastavitelných parametrů je k zobrazení v manuálu - Přehled všech programovacích funkcí

 

Mějte prosím na paměti, že při vypnutí potvrzení není v procesu žádná lidská interakce a činíte tak na vlastní zodpovědnost!

Přímý hovor na IP telefon - bez ústředny

Připojení do 2N® LiftIP

Připojte se do 2N® LiftIP pomocí 2N® LiftIP Service Tool,který můžete stáhnout zde

Můžete se připojit přimo, pokud znáte IP adresu, Port a heslo. Volbou typu spojení TCP a vyplněním údajů.
Pokud neznáte IP adresu prosím postupujte dle tohoto FAQ - Network Scanner - Jak najít 2N® zařízení na síti a jak nastavit jeho IP parametry?
Pokud potřebujete nastavit statickou adresu nebo zapnout DHCP postupujte dle tohoto FAQ - Statická IP adresa - Jak nastavit statickou IP adresu 2N® LiftIP?

Stiskněte Připojit

Jak nastavit destinaci volání?

Jděte do sekce Konfigurace - Parametry - Alarmové volání -> a nastavte následující parametry:

011 =* IP adresa IP telefonu, v našem případě používáme "192.168.50.16"
018 =*  Počet cyklů automatické volby pro ALARM(První sada 011-016) - když volaná strana nezvedne hovor, jednotka opakuje volání dle nastavené hodnoty

111 =* Potvrzovací mód čísla 1 - definuje, jak bude potvrzeno Alarmové volání
  x1x = Paměť tlačítka (1-6)
  xx1 = Typ potvrzení 

Seznam všech nastavitelných parametrů je k zobrazení v manuálu - Přehled všech programovacích funkcí

Nezapomeňte stisknout Zapsat do zařízení

Nyní je Váš 2N® LiftIP připraven k hovoru s IP telefonem.

Hovor přes SIP Proxy - Jak zaregistrovat 2N® LiftIP k ústředně

Registrace 2N® LiftIP k ústředně

Jděte do sekce Konfigurace - Parametry - VoIP nastavení -> a nastavte následující parametry:


1105 =** IP adresa ústředny ke které zařízení registrujete
1106 =** Uživatelské jméno
1107 =** Heslo
1109 =** SIP Port - většinou bývá 5060
1112 =** Zobrazované jméno - toto jméno uvidí volaná strana na telefonu

Nezapomeňte stisknout Zapsat do zařízení

Jak nastavit destinaci volání?

Jděte do sekce Konfigurace - Parametry - Alarmové volání -> a nastavte následující parametry:

011 =* použijte číslo linky, v našem případě používáme "201"
018 =*  Počet cyklů automatické volby pro ALARM(První sada 011-016) - když volaná strana nezvedne hovor, jednotka opakuje volání dle nastavené hodnoty

111 =* Potvrzovací mód čísla 1 - definuje, jak bude potvrzeno Alarmové volání
  x1x = Paměť tlačítka (1-6)
  xx1 = Typ potvrzení 

Seznam všech nastavitelných parametrů je k zobrazení v manuálu - Přehled všech programovacích funkcí 

Nezapomeňte stisknout Zapsat do zařízení

Nyní je Váš 2N® LiftIP připraven k hovoru s IP telefonem přes SIP proxy.