V tomto FAQ se dozvíte, jak nastavit 2N® Indoor Compact pro příchozí video hovory z 2N® IP Interkomů i pro odchozí video hovory zpět do 2N® IP Interkomu, jak ovládat zámky připojené k interkomům. 

V zařízení 2N® Indoor Compact i 2N® IP Interkomech doporučujeme používat nejnovější verzi firmware pro dostupnost všech funkcí.

Firmware upgrade - Jak provést upgrade firmwaru pro 2N® IP Interkom

Jak nastavit 2N® IP interkom?

V prvním kroku jděte do sekce Adresář – Uživatelé, vytvořte nového uživatele a nastavte Telefonní číslo, které se bude vytáčet po stisku odpovídajícího tlačítka interkomu. Pokud budete chtít volat 2N® Indoor Compactvyplňte prosím ve formátu: "device:name". Pro náš příklad je použito jméno "IndoorCompact", viz obrázek níže.

V dalším kroku můžete interkom nastavit tak, aby automaticky přijímal příchozí hovory a byl tak jednoduše kdykoliv dostupný. Jděte do sekce Služby – Telefon – Hovory                             a povolte Automaticky přijímat hovory pro SIP1 a SIP2, viz obrázek níže.

V posledním kroku jděte do sekce Služby - Telefon - SIP 1 a vyplňte políčko Doména. Pro přímá volání (SIP direct call) z 2N® IP Interkomu je doporučeno vyplnit IP adresu tak, jak můžete vidět na obrázku níže (IP adresa interkomu je pro náš příklad 192.168.50.10).

Dostupné odpovídající jednotky mohou být zobrazena v menu Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky.

Jak nastavit 2N® Indoor Compact?

Jakmile připojíte 2N® Indoor Compact do LAN, přejděte do webové správy a zde do sekce Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky.

Aby bylo možné přijímat příchozí hovory z 2N® IP Interkomu, nastavte Název zařízení. Název zařízení používá interkom pro volání bez potřeby znát IP adresu.

2N® Indoor Compactu můžete zavolat do 2N® IP Interkomu pomocí seznamu zařízení, který je po nakonfigurování dostupný prostřednictvím menu na displeji. Přejděte do webové správy a zde do sekce Adresář - Zařízení, zde můžete vyhledat zařízení v síti nebo vytvořit nové zařízení manuálně. Pro aktivaci spínače připojeného k 2N® IP Interkomu během hovoru vyplňte také DTMF kód pro odemknutí.