Aplikace 2N® Mobile Key Vám umožní využívat mobilní telefon pro přístup do budovy. Aplikace komunikuje s vybraným 2N IP interkom nebo 2N® Access unitou pomocí Bluetooth technologie. Pro maximální zabezpečení lze tento způsob přístupu používat i pro dvojité ověření. 2N®  Mobile Key aplikaci lze nainstalovat na telefony s operačním systémem Android a Apple iOS. Toto FAQ popisuje, jak nastavit dotykový režim Bluetooth modulu a co je potřeba mít na paměti při používání tohoto režimu.

Minimální požadovaná verze iOS / Android platformy
Android verze2N® Mobile Key verzeiOS verze2N® Mobile Key verze
52.5.0 a staršíiOS 112.0.6 a starší
6 a novější2.6.0 a novějšíiOS 12 a novější2.1.0 a novější

Požadavky:


Dostupné režimy: 

 

 

Rozcestník

Obecné nastavení

 

Nejprve je nutné 2N zařízení obsahující bluetooth modul přepnout do dotykového režimu. To lze provést přes webové rozhraní v sekci Hardware - rozšiřující moduly - bluetooth modul .

 

Obr. 1: Nastavení bluetooth modulu

Jak si lze na obrázku všimnout, dá se zde nastavovat i parametr "Dosah signálu" kde lze volit tři možnosti:

Výchozí dosah signálu je 0 - 2m (malý), což je z hlediska bezpečnosti nejlepší možnost, protože bluetooth čtečka bude komunikovat pouze s mobilním telefonem v bezprostřední blízkosti. Hodnotu lze změnit v závislosti na potřebě a požadované funkcionalitě. Je nutné mít na paměti, že každý mobilní telefon může mít nepatrně odlišnou citlivost bluetooth antény, což znamená, že se  vzdálenost detekovatelného signálu může lišit mezi jednotlivými typy telefonu. Efektivní dosah signálu závisí na těchto parametrech:

Dále je možné upravit nastavení intenzity skenování 2N® Mobile Key aplikace, kde je možné nastavit jeden ze tří režimů. Je nutné mít na paměti, že účinnost těchto režimů opět závisí na typu telefonu: 


Obr. 2: Intenzita skenování 2N® Mobile Key aplikace


Perzistentní notifikace a spotřeba energie (Android)

Každá aplikace nainstalovaná na mobilní telefon s Androidem používá nějakým způsobem notifikace pro upozornění uživatele o příchozích zprávách, aktualizacích atd.... Notifikace lze spravovat pro každou aplikaci zvlášť, což umožňuje úplnou kontrolu nad využitím baterie. Jinými slovy aplikace, které má povolené notifikace, je spuštěna nepřetržitě na pozadí telefonu. Jednotlivé aplikace mohou mít různé úrovně notifikací i přes to, že mají podobnou funkci.

Sekce nastavení notifikací se může lišit v závislosti na typu telefonu a verze androidu. Ve chvíli, kdy je notifikace pro příslušnou aplikaci povolena, aplikace je spuštěna na pozadí i přes to, že ji uživatel vypnul manuálně v telefonu. Toto je klíčová funkcionalita pro otevření dveří. Aplikace 2N® Mobile Key musí být pořád spuštěna, aby bylo možné otevřít dveře ve chvíli, kdy se mobilní telefon ocitne v dosahu signálu bluetooth modulu a zároveň dojde k detekci dotyku bluetooth modulu.

Doporučujeme ověřit, že aplikace 2N® Mobile Key má přístup a všechna potřebná práva v mobilním telefonu. Veškerá práva by měla být povolena v průběhu instalace aplikace, nicméně  nemusí to tak být ve všech případech a závisí to na konkrétním výrobci mobilních telefonů nebo na verzi androidu. Obecně je nutné povolit neomezené využití baterie pro aplikaci 2N® Mobile Key, umožnit aplikaci spuštění na pozadí bez omezení a povolit spuštění aplikace při startu telefonu. Zde jsou dva příklady, kde lze příslušné parametry nastavení najít:

 Xiaomi Mi 8 with Android 9

 


Obr. 3: Nastavení Xiaomi Mi 8


 Xperia Xa 2 with Android 9 

Obr. 4: Nastavení Xperia Xa 2 

Huawei, Honor a Samsung Galaxy J3 telefony

Postupujte prosím dle následujících pokynů:

1) Otevřít Nastavení -> Rozšířené nastavení -> Správce baterie-> Spouštění aplikací, zde najděte aplikaci u které chceme povolit notifikace (2N® Mobile Key aplikace) a povolte veškeré možnosti. To vytvoří pravidlo pro software Huawei telefonu a nedojde k samovolnému vypnutí aplikace.2) Otevřít Nastavení -> Aplikace -> rozšířené -> ignorovat optimalizaci baterie, potom je nutné najít příslušnou aplikaci (2N® Mobile Key) a ignorovat ji a tím dojde k tomu, že na tuto aplikaci se nebude vztahovat optimalizace a aplikace bude neustále spuštěna na pozadí. 3) Otevřít Nastavení -> Oznámení a stavový řádek -> Notifikační centrum, je nutné najít příslušnou aplikací (2N® Mobile Key), potom aktivujte "povolit notifikace" a také "priority display". Aktivování priority je nutné pro správnou funkčnost notifikací.4) Restartujte telefon

 

Pokud máte Android verze 8 je také potřeba povolit neomezený přístup k datům v sekci Nastavení -> Aplikace -> Speciální přístup -> neomezený přistup k datům -> vyberte aplikaci  2N® Mobile Key a povolte ji


V některých typech telefonu nebo verze androidu se může vyskytnout varování, že aplikace 2N® Mobile Key nadměrně využívá baterii. Toto je informační funkce androidu a nijak neovlivňuje funkčnost aplikace.

V některých typech telefonu nebo verze androidu se může vyskytnout další nastavení optimalizace využití baterie. Sekce Baterie - spuštění aplikací - najít aplikaci - vypnout automatické spárovaní a povolit všechny tři možnosti (Automatické spouštění, sekundární spouštění a spustit na pozadí)

Pro správnou funkčnost je nutné mít povolený parametr Přístup k poloze (je povolen automaticky). Parametr lze najít v sekci Nastavení - Bezpečnost a soukromí - Přístup k poloze.Jak spárovat mobilní telefon (Android)

Aby bylo možné telefon spárovat s bluetooth modulem je nutné vytvořit párovací PIN kód. To lze provést přímo ve webovém rozhraní 2N IP interkomu nebo  2N® Access unitě. Dalším způsobem je vygenerování kódu pomocí 2N® Access commanderu. Jakmile je párovací kód vygenerován, je nutné být s mobilním telefonem, který chci spárovat, v blízkosti bluetooth modulu a je nutné kliknout na virtuální tlačítko "Spárovat nová zařízení" v sekci Zařízení (Obr. 5): 

Obr. 5: Párování zařízení

 

Dale je nutné spustit párovací proces dotykem bluetooth modulu. Jakmile se uživatel dotkne bluetooth modulu, v aplikaci se objeví nové zařízení a je nutné na toto zařízení kliknout a zadat párovací PIN kód.  Poté je párovací procedura dokončena.


Obr. 6: Hledání zařízení ke spárování - před dotykem bluetooth modulu (vlevo); zařízení je připraveno pro spárování - po dotyku bluetooth modulu (vpravo)

Lokační služby (iOS)

Pro správnou funkčnost 2N® Mobile Key aplikace je potřebuje mít povolené lokační služby. Ty jsou nastaveny automaticky při instalaci aplikace. Toto nastavení je však možné ověřit zde:

Obr. 7: Lokační služby

 

Pokud dojde k manuálnímu vypnutí (zabití) aplikace 2N® Mobile Key, nebude možné otevírat dveře pokud je zároveň vypnuté GPS. Pro správnou funkčnost aplikace je nutné, aby aplikace byla spuštěna na pozadí.

 

Jak spárovat mobilní telefon (iOS)

Aby bylo možné telefon spárovat s bluetooth modulem je nutné vytvořit párovací PIN kód. To lze provést přímo ve webovém rozhraní 2N IP interkomu nebo   2N® Access unitě. Dalším způsobem je vygenerování kódu pomocí 2N® Access commanderu. Jakmile je párovací kód vygenerován, je nutné být s mobilním telefonem, který chci spárovat, v blízkosti bluetooth modulu a je nutné kliknout na virtuální tlačítko "Spárovat nová zařízení" v sekci Zařízení (Obr. 5): Obr. 8:  Hledání zařízení ke spárování - před dotykem bluetooth modulu (vlevo); zařízení je připraveno pro spárování - po dotyku bluetooth modulu (vpravo)

 

Obr. 9: Proces párování

 

Každý bluetooth modul si s aplikací musí nejprve vyměnit inicializační informace. Proto je nezbytné, aby byla aplikace 2N® Mobile Key na popředí před každým interkomem (bluetooth modulem) u kterého chci poprvé použít aplikací pro vstup.

Je doporučené provádět párovací proces až na místě instalace 2N IP interkomu nebo 2N® Access unity z důvodu lokačních služeb iOS systému v mobilním telefonu. Přesnost určení polohy je přibližně 200m. Pokud by došlo ke spárování jednotek mimo místo instalace a jednotky by poté byly převezeny na místo instalace mimo rádius 200m, tak poloha uložena v iOS nebude souhlasit s aktuální polohou a nedojde k aktivaci vstupu.