První možností je tzv. softwarový reset. V konfiguračním menu V Sekci Systém-Údržba vyberte možnost "Obnovit tovární nastavení zařízení"


Výchozí nastavení – slouží k nastavení všech parametrů do výchozího stavu s výjimkou parametrů nastavení sítě. Pokud chcete zařízení uvést do úplného výchozího stavu, použijte  tlačítko reset, viz instalační manuál.

Upozornění

Obnovení výchozího nastavení vymaže případný nahraný licenční klíč. Je vhodné si ho tedy uschovat zkopírováním na jiné úložiště pro pozdější potřebu.

HW reset:

  1. Stiskněte tlačítko RESET
  2. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED (cca 20 s)
  3. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s)
  4. Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED (cca dalších 5 s)
  5. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s)
  6. Uvolněte tlačítko RESET

  Stavové LED jsou viditelné v otvoru vedle tlačítka RESET.