Toto FAQ platí pro všechny 2N® IP Interkomy, kde není aktivní Enhanced Video Licence. Testovaný firmware: 2.23. IP adresa testovaného interkomu byla 192.168.50.133

Možné scénáře

  1. Máte interkom bez aktivní Enhanced Video Licence a chtěli byste ho integrovat do NVR nebo VMS systémů třetích stran. Prvním řešením by obvykle bylo použití ONVIFu, ale protože toto by vyžadovalo Enhanced Video Licenci, která povoluje RTSP streamování a ONVIF, tak ho není možné použít, dokud si tuto licenci nekoupíte.
  2. Nebo byste se jen rychle chtěli podívat, kdo je před vaším interkomem z vašeho webového prohlížeče?

Nastavení HTTP API

Pro případy, jako jsou tyto, je tu řešení v podobě HTTP API, které vám dovolí se podívat na obraz z kamery nebo jej zaintegrovat do NVR nebo VMS systémů. To vám sice neposkytne žádné z pokročilých funkcí ONVIFu nebo RTSP, ale nabízí možnost náhledu obrazu z kamery. Existují dva způsoby, jak se k obrazu dostat:

Nezabezpečený přístup ke kameře

K obrazu z kamery se můžete dostat volně bez jakéhokoliv ověření. Abyste toho docílili, stačí změnit tyto dvě hodnoty na Nezabezpečené (TCP) a Žádná.

Zabezpečený přístup ke kameře

Pokud byste k obrazu z kamery chtěli přistupovat zabezpečeně, což je vždy doporučeno, tak nechte nastavení na výchozích hodnotách: Zabezpečené (TLS) a Digest. Potom si zvolte jeden z účtů, povolte ho a vyplňte Uživatelské jméno a heslo dle vašich preferencí, následně pak v Uživatelských právech povolte Přístup ke kameře.

Jak si zobrazit obraz z kamery?

Vložte následující řetězec do jakéhokoliv z následujících programů a nahraďte "IP_adresa" adresou vašeho interkomu. Můžete také upravit parametry obrazu, abyste ušetřili na datovém toku: Width a Height definují šířku a výšku obrazu v pixelech, 1280×960 px je maximum. FPS definuje kolik snímků za sekundu bude obraz mít, maximum je 15.

https://IP_adresa/api/camera/snapshot?width=1280&height=960&fps=15

Pokud nedostáváte požadovaný počet snímků za sekundu, nebo byste chtěli ušetřit na datovém toku při zachování vysokého rozlišení a snímcích za sekundu, tak můžete změnit výchozí nastavení JPEG komprese na 50.

Kde si zobrazit obraz z kamery?

Webový prohlížeč

Nejjednodušší způsob, jak si zobrazit obraz z kamery, je přes webový prohlížeč. Vložte výše uvedený řetězec do adresního řádku ve vašem prohlížeči. V závislosti na tom, zda jste zvolili zabezpečený přístup ke kameře, nebo ne, budete dotázáni k vložení přihlašovacích údajů, které jste vyplnili u HTTP API účtu.

Po chvilce se vám v prohlížeči ukáže obraz z kamery.

VLC media player

VLC media player je schopen otevřít nesčetně formátů médií, jedním z nich jsou i síťové proudy. Ke zpřístupnění této funkcionality běžte do Média>Otevřít síťový proud.

To otevře následující okno, vložte do něho výše uvedený řetězec a případně upravte parametry.

Opět, v závislosti na tom, zda jste zvolili zabezpečený přístup ke kameře, nebo ne, budete dotázáni k vložení přihlašovacích údajů, které jste vyplnili u HTTP API účtu.

Po kliknutí na Ok se zobrazí obraz z kamery.


NVR a VMS systémy

Stejný řetězec vám zpřístupní obraz z kamery v jakémkoliv NVR nebo VMS systému, který to podporuje.