https://faq.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=7353460

          Contact Center rovněž spolupracuje se softwarovým Netstarem verze 1.2.2 a vyšší,

 Systém poté požádá o výběr jedné z níže uvedených možností.

 Vyberte jazyk a pokračujte v nastavení.

Poté zadejte IP adresu IP CCS případně doménové jméno

Vyberte síťové rozhraní pro komunikaci s uživateli a uživateli (na obrázku je pouze jedno dostupné rozhraní Ethernet)

Zadejte IP adresu CPU Netstar

Zadejte TCP port pro komunikaci s Netstar, ve výchozím nastavení je 6543

Zadejte přihlašovací jméno / heslo, abyste se připojili k Netstar (vytvořili jsme uživatele Contact Center s přihlašovacími údaji - connect a password - connect). Po vytvoření spojení budete požádáni o stisknutí libovolného tlačítka.

V tomto menu můžete upravit základní parametry CCS

Připojte se ke CCS pomocí webového prohlížeče (doporučujeme: Mozilla Firefox, Chrome, IE v.10) Použijte přihlášení: superadmin, heslo: 2n

 Nahrajte licenci, kterou jste obdrželi od oddělení technické podpory a vytvořte firmu kliknutím na tlačítko "+ Přidat"