{panel:title=Při příchozím hovoru z ISDN Vám zazvoní jednou telefon a pak se hovor rozpadne?|borderStyle=double|borderWidth=2px||borderColor=#002255|titleBGColor=#DBE8F9|bgColor=#ffffff} Zkontrolujte příchozí routing. Pravděpodobně máte ISDN linku typu A (MSN) a v příchozím routeru *nemáte nastaveno "počet číslic za" na 0* !5.JPG! {panel}