IP adresu je možno změnit jen za pomoci sériového kabelu, či USB kabelu. Není možno to provést za pomoci TCP/IP spojení.