Ne. Brána podporuje pouze přenos hlasu a SMS zpráv.