Zálohu databáze ze zařízení 2N® SIP Speaker (Horn) můžete provést ve webovém rozhraní v sekci Systém / Údržba / Konfigurace pomocí tlačítka "Zálohovat konfiguraci".

Nahrání trace a jeho stažení můžete provést v sekci Systém / Síť / Trace pomocí tří tlačítek k tomu určených. Jedna se o soubor *.pcap, který je možné otevřít v programu Wireshark.