Toto FAQ popisuje co je nutné zkontrolovat před tím, než požádáte o RMA na interkom 2N® Helios IP. Jedná se pouze o obecné kroky, které v některých případech můžou vaší závadu vyřešit. Některé závady mohou být specifičtějšího charakteru a je nutné kontaktovat technickou podporu a ověřit, zda je nutné RMA či nikoliv. Proveďte prosím zde popsané kroky před tím, než požádáte o RMA. Vždy prosím spolupracujte na řešení závady s technickou podporou, pokud zboží nebude zkontrolováno technickou podporou a závada není shledána, zákazník hradí náklady na diagnostiku!

Obecné kroky před podáním žádosti o RMA

Některá z funkcí nefunguje

Má vaše zařízení poslední vydání FW?

Pokud se Vám zdá, že nějaká z funkcí nefunguje, zkontrolujte prosím, zda je ve Vašem zařízení aktuální FW verze. FW verzi můžete zkontrolovat v sekci "Systém->Údržba->Systém->Verze firmware".

 

Jakmile zkontrolujete verzi FW ve svém zařízení, jděte prosím na stránky 2N (http://www.2n.cz/cz/produkty/interkomove-systemy/ip-interkomy/) vyberte model Vašeho interkomu a jděte do sekce "Ke stažení->Firmware" a zde zkontrolujte, jestli není k dispozici novější verze. Pokud je, stáhněte ji prosím a proveďte upgrade Vašeho zařízení v sekci "Systém->Údržba->Aktualizovat Firmware".


Pokud se situace nezlepší, můžete také obnovit tovární nastavení zařízení. Tento krok v určitých situacích pomůže, například po upgradu FW. Pokud se tak nestane, kontaktujte prosím technickou podporu a popište co nejdetailněji Váš problém a pošlete zálohu konfigurace. Mějte prosím na paměti, že správná funkce dostupných funkcí je záležitost SW  a pokud technická podpora identifikuje problém jako bug, následně ho reportuje a bug bude opraven v některé další verzi FW a není nutné interkom posílat na RMA.

Podezření na HW závadu 

Kamera nebo rozšiřující modul nefunguje, co můžu dělat? 

Interkom se restartuje při aktivaci zámku, co můžu dělat? 

Interkom nedostává IP adresu z DHCP serveru, co můžu dělat?

Interkom ztrácí připojení k síti, co můžu dělat?

Jak provést HW reset interkomu 2N® Helios IP 

V některých situacích se může stát, že interkom se ocitne v blíže nespecifikovaném hazardním stavu a s pohledu uživatele se může jevit jako vadný. Nicméně toto může být způsobeno problémem s pamětí, stavem některého z watchdogů atd., v těchto situacích často pomůže HW reset pomocí reset tlačítka. Toto je obecný krok, který po Vás technická podpora bude chtít provést pokaždé, když požádáte o RMA! Jak HW factory reset provést je popsáno v tomto FAQ Tovární nastavení - Jak uvést 2N® IP Interkom do továrního nastavení?

Jak popsat závadu na interkomu 2N® Helios IP 

Pokud se Vám přes veškerou snahu a konzultaci s technickou podporou nepodaří problém vyřešit, potom je posledním krokem RMA. V případě RMA Vás technik požádá o vyplnění RMA formuláře, které kromě jiného obsahuje popis závady. Popis závady musí být dostačující, aby mohl servisní technik najít Vámi popisovanou závadu. Pokud je popis závady příliš obecný a technik nebude schopen ji najít a replikovat, je možné, že zařízení bude shledáno bez závady a náklady na diagnostiku bude hradit zákazník!

Příklad:

Závada - vadné relé

Nedostačující popis závady - HW problém

Dostačující popis závady - vadné relé, nespíná