V tomto FAQ je popsán postup, jak povolit komunikaci mezi 2N® IP Managerem nainstalovaném na jednom PC (či serveru) a 2N® Attendance System, který je nainstalován na jiném PC. Jedná se o několik kroků, které je třeba splnit, aby byla zcela povolena komunikace a přenos dat mezi těmito dvěma PC – v podstatě se jedná o povolení prostupu z 2N® Attendance System.


Poznámka: Tomuto prostupu (přenosu dat) mohou bránit zejména zapnuté firewally v cestě a na jednotlivých PC. Proto je nezbytné vytvořit několik pravidel (příchozích i odchozích) a to hlavně na PC s nainstalovaným 2N® Attendance System.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms177440%28v=sql.105%29.aspx