Použité zkratky:

2N® SingleTalk = ST

2N® LiftNet = LN

Potřebné nástroje pro zjištění závady:

  1. Volt-meter
  2. Analogový telefon
  3. Náhradní jednotku pro porovnávací test. Prověřenou, spolehlivě funkční jednotku!
  4. Náhradní jednotku pro případnou výměnu. Využití v případě HW závady!
  5. Odposlouchávací zařízení - AZUCHO, pro odposlech analogové linky (doporučeno)
  6. V případě LN, PC s nejnovějším servisním nástrojem (doporučeno)

Nejčastější závady během instalace:

Příchozí hovor do ST signalizuje obsazovací tón:

Příchozí hovor do ST/LN signalizuje vyzváněcí tón, ale jednotka nevyzvedává:

Příchozí hovor do ST/LN, hovor je vyzvednut, ale DTMF tóny nevyvolají programovací menu.

Odchozí hovor není funkční.

 Zkontrolujte kvalitu zemnění, které odstraní rušení na analogové lince.