Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stažení/Nahrání konfiguraci

 • Stažení konfigurace – stáhne konfiguraci zařízení ve formátu JSON a uloží do souboru.
 • Nahrání konfigurace – nahraje konfiguraci do zařízení ze zvoleného systému ve formátu JSON. Pro aplikování nahrané konfigurace je nutné vynutit restart zařízení.


  Upozornění

  Icon
  • V souboru konfigurace se nenacházejí přihlašovací údaje ze sekce Konfigurace / Přístup.

   

   

  Stažení Logů

 • Záložka Log zobrazuje záznamy o průběhu startu systému a všech důležitých událostech nebo chybách, slouží pro detekci problémů při činnosti zařízení, případně servisnímu oddělení pro detekci a opravu chyb firmware.

 • STÁHNOUT – načte obsah logu do souboru.
 • OBNOVIT – aktualizuje zobrazený log.
 • Filtr – umožňuje zobrazit pouze ty řádky logu, které obsahují zadaný řetězec.
 • ZADAT – zobrazí filtrovaný log.
 • VYMAZAT – smaže nastavený filtr a zobrazí kompletní obsah logu.