Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Volání skrz My2N SIP Proxy Vám umožní volat mezi zařízeními na Vašem My2N účtu.

 

 

 

  • Nejdříve si musíte přidat Vaše zařízení do Elevator Center. Pojmenujte si zařízení, vyberte složku a zadejte sériové číslo a My2N Security code.

 

  • Po přidání do Elevator Center, přidejte zařízení i do Vašeho My2N účtu.

 

  • Přidejte EasyGate IP jako zařízení třetí strany.

 

  • Po pojmenování a vybrání/vytvoření uživatele klidněte na „ADD DEVICE“

 

  • Po vytvření kliněte na dané zařízení a ve spodní části stránky najdete údaje Vašeho zařízení.

 

 

  • Nyní běžte zpět do Elevator Center, vyberte Vaše zařízení a ve spodní části stránky v podsekci SIP account klidněte na tlačítko EDIT.

 

  • Do těchto políček následně doplňte údaje z My2N.

 

  • Nyní se Vaše zařízení bude jevit jako registrované v My2N a Elevator Center.

 

  • Pokud jste si vytvořili vlastní telefonní seznam, nezapomeňte přidat nové zařízení.

 

Nyní je vše nastaveno a můžete začít volat mezi zařízeními pomocí jejich My2N čísel.