Skip to end of metadata
Go to start of metadata

K čemu jsou elektrické výstupy?

Elektrické výstupy jsou svorky na základní desce 2N Access Unit, ke kterým lze připojit dveřní zámek, poplašný systém, systém domácí automatizace, světlo atd. V zásadě vše, co lze ovládat elektrickým signálem.

Jaké elektrické výstupy jsou k dispozici?

Obecně existují dva typy:

  • Aktivní výstup - dva konektory (+ a -), které poskytují nebo neposkytují napětí v závislosti na aktuálním stavu. Vytváří napětí v rozmezí od 8 do 12 V DC a může poskytnout proud až 400 mA. Podrobnosti o elektrických výstupech jsou vždy uvedeny v technických parametrech v instalačním manuálu, který je k dispozici pro každé zařízení.
  • Spínané relé (pasivní) - tři konektory, NO (rozpojený), C (společný), NC (sepnutý). Měly by být použity dva z těchto tří. Vždy připojujte kontakt C s kontaktem NO (kontakt v klidovém stavu rozpojen) nebo s kontaktem NC (kontakt v klidovém stavu spojen) v závislosti na typu instalace.

 

Icon

Zajistěte, aby byl elektrický otvírač / zámek vždy připojen k 12V aktivnímu výstupu, nejlépe pomocí přídavného bezpečnostího relé, aby byla instalace bezpečná. Relé se používá pro spínání světel nebo jiných periferií, které nemusí být zabezpečeny.

 

Pro zvýšení bezpečnosti se vždy doporučuje použít 2N® Security Relay (obj. č. 9159010).

 

Jaké jsou přepínače v konfiguraci 2N Access Unit?

V terminologii 2N Access Unit používáme Spínač jako logické nastavení skýtající řadu konfigurovatelných parametrů ke flexibilnímu řízení připojených periferií. Spínač říká, jaký fyzický výstup se ovládá, po jak dlouhou dobu, jakým PIN kódem je možné jej sepnout, kdy je možné jej sepnout (časové profily) a další parametry. K dispozici máte dva Spínače, bez ohledu na to, kolik skutečných elektrických výstupů je na přístupové jednotce. Je možno mít více spínačů ovládající jeden elektrický výstup, můžete tedy nastavit dvě různé sady pravidel pro jeden a ten stejný výstup.

Příklady použití dvou Spínačů se stejným elektrickým výstupem, například s klávesnicí ovládající přední dveře obchodu:

  • PIN kód 1234* otevírá dveře na 5 sekund, který používá zaměstanec. Manažer má jiný kód 4321*, kterým dokáže otevřít stejné dveře po neomezenou dobu a znovu je zavřít kódem 4322*.
  • PIN kód zaměstnance 1234* může být také omezen časovým profilem tak, že je možné jej použít pouze pár hodin před a behěm otevírací doby. Manažer má svůj kód použitelný po neomezenou dobu (bez časového profilu / restrikce).

 

 

Co když potřebuji pokročilejší nastavení? U složitějších scénářů, ovládání více výstupů atd. Doporučujeme použít Automatizaci (licence je součástí každé 2N Access Unit).

Co když potřebuji více výstupů? Pokud potřebujete více výstupů, můžete se rozhodnout pro přikoupení I/O modulu, který vám poskytne 2 další vstupy a 2 další (pasivní) výstupy.

I/O modul (Obj. č.: 9155034)

Icon

V řetězci je možné připojit až 30 I/O modulů

  • Relé: spínací / rozpínací kontakt, až 30 V / 1 A AC / DC
  • Aktivní výstup: 8 až 12 V DC v závislosti na napájecím zdroji (PoE: 10 V; adaptér: napájecí napětí minus 2 V), max. 400 mA

Kvůli omezenému množství přepínačů musí být více výstupů (> 2) ovládáno pomocí Automatizace.

Icon

There is no possibility to connect the I/O module to Access Unit M.

Icon

Datum vydání: 6. 4. 2021

Použitá zařízení v manuálu:

  • 2N Access Unit M

Seznam kompatibilních zařízení:

  • 2N Access Unit
  • 2N Access Unit 2.0
  • 2N Access Unit M (mimo připojení I/O modulu)