Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1) Obnovu Továrníního nastavení můžeme udělat z webového prostředí.

2) Dále lze fyzicky stisknout tlačítko Reset vzadu zařízení po dobu 20s. Uspěšné provedení jednotky do Továrního nastavení kontrolujeme na přední části zařízení dle stavových diod signálu se rozsvítí ČERVENÁ LED dioda

3) 2N® EasyGate IP bude uvedena do Továního Nastavení při odebrání z Elevator Center.

 

4) Pomocí SMS Příkazu: zašleme SMS na sim kartu v zařízení ve tvaru: EG DEF password