Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Pokud potřebujete uvést Vaše zařízení do továrního zařízení, zálohujte si nejdříve Vaše nastavení
  • Po továrním nastavení můžete obnovit vaše nastavení nahráním konfiguračního souboru
  • Abyste se vyhnuli případným potížím, udržujte firmware Vašeho zařízení aktuální
  • Navštivte www.2n.cz kde si můžete stáhnout nejnovější firmware, který následně můžete nahrát do zařízení skrz webové rozhraní
  • Pokud máte nějaké potíže se zařízením, stáhněte logy, konfiguraci a kontaktujte naši technickou podporu s přesným popisem chyby na https://support.2n.cz/