Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1)      Přihlaste se do Vašeho My2N účtu

2)      Přidejte nové zařízení jako zařízení třetí strany

3)      Vyberte uživatele a zařízení vytvořte

Otevřete si nově vytvořené zařízení a ve spodní straně stránky uvidíte přihlašovací údaje

Vložte tyto údaje do webového rozhraní EGIP

Po restartu uvidíte SIP jako registrováno v EGIP web rozhraní i v MY2N – zařízení je připraveno k použití

Dále přidejte další zařízení, tentokrát jako smartphone nebo tablet

Zadejte údaje tohoto zařízení do mobilní aplikace, nebo jednoduše naskenujte QR kód

Mějte na paměti, že je potřeba mobilní aplikaci přiřadit ke stejnému adresáři, který používá EGIP

 

Jakmile jsou obě zařízení registrovaná, můžete na ně začít volat zadáním jejich My2N čísla