Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toto FAQ popisuje, co provést v případě technické potíže se zařízením 2N® IP Handset.

 

1) Firmware

 • na zařízení mějte vždy aktuální verzi firmwaru - aktualizaci provedete ve webovém rozhraní v sekci System a záložce Upgrade (viz obrázek níže)

a) kliknutím na tlačítko Select vybereme z lokálního úložiště soubor s danou verzí a následně provedeme upgrade kliknutím na tlačítko Upgrade
b) kliknutím na tlačítko Upgrade v odstavci Firmware Information můžeme zařízení aktualizovat online (je-li detekována nová verze softwaru)
     - viz fialový rámeček na obrázku níže

 • po úspěšném nahrání aktualizačního souboru se zařízení automaticky restartuje
 • v záložce "Upgrade" vidíme též současnou verzi firmwaru - viz zelený rámeček na obrázku níže


 

2) Inicializace konfigurace

 

3) Stažení konfigurace

 • zašlete nám staženou konfiguraci ze zařízení - ve webovém rozhraní přejděte do sekce System a na kartu Configurations a v odstavci Export Configurations vidíme tři možnosti,
  jak konfiguraci zálohovat (viz obrázek níže)
 • klikněte tedy pravým tlačítkem myši na třetí, poslední, řádek (v zeleném rámečku na obrázku níže) a stáhněte konfigurační soubor ve formátu XML

 

4) Síťový trace

 • ve webovém rozhraní přejděte do sekce System na kartu Tools a odstavec Web Capture a klikněte na tlačítko Start (viz obrázek níže a zelený rámeček) - začne se stahovat soubor - stahování nepřerušujte • zahajte problematický úkon využívající síťovou komunikaci (typicky hovor či registrace k ústředně/proxy-serveru) a po jeho ukončení či dotyčné chybě klikněte na tlačítko stop
  (viz fialový rámeček na obrázku výše), čímž se stahování ukončí a kýžený PCAP-soubor bude automaticky lokálně uložen

 

5) Systémové logy

 • lze ukládat pouze externě
 • ve webovém rozhraní zařízení přejděte do sekce System, na záložku Tools a hned první odstavec je Syslog, kde zaškrtněte Enable Syslog
 • dále vyplňte adresu serveru, kam se budou logy nahrávat, port (defaultně je 514) a APP Log Level, neboli úroveň zpráv,
  které se budou zaznamenávat (Debug / Information / Warning / Error), kdy level Debug zaznamenává vše, naproti tomu Error nejméně ("pouze" chyby)
 • nahrávání zahájíme kliknutím na tlačítko Apply - vše viz obrázek níže:  Tip

  Icon

  Jako Syslog-server zadejte IP-adresu Vašeho PC, kde nainstalujte a spusťte např. program Syslog Watcher,
  a po kliknutí na Start se začnou logy automaticky nahrávat a posléze je můžete rovnou vyexportovat do souboru.