Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toto FAQ popisuje, jak provést reset nastavení do továrních hodnot u zařízení 2N® IP Handset.

 

Info

Icon

Zařízení 2N® IP Handset neumožňuje provést hardwarový reset - pouze zde popsaný softwarový reset pomocí webového rozhraní.


POSTUP

 

  • ve webovém rozhraní zařízení 2N® IP Handset přejděte do sekce System, na záložku Configurations a odstavec Reset Phone,
    kde klikněte na tlačítko Reset a následně úkon potvrďte kliknutím na OK - viz obrázek níže:  • ve webovém rozhraní následně uvidíte stav restartování telefonu, kdy po danou dobu bude dioda na zařízení svítit červeně - jakmile se poté rozsvítí zeleně, lze zařízení opět používatInfo

Icon

Po resetu bude:

  • login "admin" a heslo "2n"
  • IP-adresa - přidělena DHCP serverem (adresa bude zařízením zahlášena, podržíte-li dlouze tlačítko "#")
  • DTMF-kód pod tlačítkem zámku 00*
  • Přímý hovor (bez SIP-registrace) povolen