Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V tomto FAQ se dozvíte, jak nastavit 2N® Indoor View pro příchozí video hovory z 2N® IP Interkomů i pro odchozí video hovory zpět do 2N® IP Interkomu, jak ovládat zámky připojené k interkomům. 

Doporučení - aktuální firmware

Icon

V zařízení 2N® Indoor View i 2N® IP Interkomech doporučujeme používat nejnovější verzi firmware pro dostupnost všech funkcí.

Firmware upgrade - Jak provést upgrade firmwaru pro 2N IP Interkom

Firmware upgrade - Jak provést upgrade firmwaru pro 2N® Indoor View

Jak nastavit 2N® IP interkom?

V prvním kroku jděte do sekce Adresář – Uživatelé, vytvořte nového uživatele a nastavte Telefonní číslo, které se bude vytáčet po stisku odpovídajícího tlačítka interkomu. Pokud budete chtít volat 2N® Indoor Viewvyplňte prosím ve formátu: "device:name". Pro náš příklad je použito jméno "IndoorView", viz obrázek níže.

V dalším kroku můžete interkom nastavit tak, aby automaticky přijímal příchozí hovory a byl tak jednoduše kdykoliv dostupný. Jděte do sekce Služby – Telefon – Hovory                             a povolte Automaticky přijímat hovory pro SIP1 a SIP2, viz obrázek níže.

V posledním kroku jděte do sekce Služby - Telefon - SIP 1 a vyplňte políčko Doména. Pro přímá volání (SIP direct call) z 2N® IP Interkomu je doporučeno vyplnit IP adresu tak, jak můžete vidět na obrázku níže (IP adresa interkomu je pro náš příklad 192.168.50.10).

Dostupné 2N odpovídající jednotky

Icon

Dostupné odpovídající jednotky mohou být zobrazena v menu Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky.

Poté je ještě nutné přiřadit vytvořený kontakt na volací tlačítko.

 

Jak nastavit 2N® Indoor View?

Jakmile připojíte 2N® Indoor View do LAN, přejděte do webové správy a zde do sekce Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky.

Aby bylo možné přijímat příchozí hovory z 2N® IP Interkomu, nastavte ID zařízení. Název zařízení používá interkom pro volání bez potřeby znát IP adresu.

2N® Indoor View můžete zavolat do 2N® IP Interkomu pomocí seznamu zařízení, který je po nakonfigurování dostupný prostřednictvím menu na displeji. Přejděte do webové správy a zde do sekce Adresář - Zařízení, zde můžete vyhledat zařízení v síti nebo vytvořit nové zařízení manuálně. Pro aktivaci spínače připojeného k 2N® IP Interkomu během hovoru vyplňte také DTMF kód pro odemknutí.