Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Požadavky

Icon
  • Enhanced Integration nebo Gold licence
  • Nejnovější verze firmwaru (2.29)

Popis

S pomocí tohoto manuálu budete schopni použít funkci Nouzového uzamčení, i v případě, že posíláte přístupové údaje skrz rozhraní Wiegand do přístupových systému třetích stran.
V každém případě 2N® Interkom nebo Access unit posílá data do rozhraní Wiegand, i v případě, je-li aktivováno Nouzové uzamknutí, proto je nutné vytvořit Automatizaci, která znemožní přístup do budovy či jiného objektu.

Jak to funguje?

Za normálních okolností (unlocked) karty, kódy aj. jsou posílány do rozhraní Wiegand a dále do systému třetích stran, který na základě své databáze rozhodne, zda umožní přístup,
či nikoliv, pokud je ale aktivováno Nouzové uzamčení (locked), a tudíž není splněna podmínka, 2N® Interkom ani Access unit nepošle žádná data do Wiegand rozhraní.

Tato Automatizace může být stažena zde: Wiegand nouzové uzamčení.am


Poznámka: Všechny bloky použité v sekci Automatizace jsou podrobně popsány v našem manuálu pro Automatizaci, kde jsou také některé příklady. Tato příručka je k dispozici na našich webových stránkách:

https://wiki.2n.cz/hip/auto/latest/cs

  • No labels