Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FAQ popisuje výhody komunikace mezi 2N® Indoor Talkem a 2N® IP interkomem pomocí ID zařízení a jak tuto komunikaci nastavit.

Cílem tohoto FAQ je návod na konfiguraci komunikace pomocí ID zařízení 2N® IP interkomu.

Doporučení - aktuální firmware

Icon

V zařízení 2N® Indoor Compact i 2N® IP Interkomech doporučujeme používat nejnovější verzi firmware pro dostupnost všech funkcí.

Firmware upgrade - Jak provést upgrade firmwaru pro 2N IP Interkom

  • 2N® Indoor Compact s posledním firmwarem - zde
  • 2N® IP Interkom s posledním firmwarem - zde
  • není potřeba licence
  • zařízení jsou ve stejné sítí, v sítí je povolený multicast

Proč použít ID zařízení 2N® IP interkomu v konfiguraci 2N® Indoor Compactu

Komunikace pomocí ID zařízení je proprietární, umožňuje aktivaci spínače 2N® IP interkomu pomocí tlačítka 2N® Indoor Compactu i když zde není žádný hovor.

Konfigurace 2N® IP interkomu

Nastavení ID zařízení IP Interkomu

Přejděte do webové správy 2N® IP interkomu - sekce Služby - Telefon - Lokální hovory a vyplňte ID zařízení pro indetifikaci v síti.

Nastavení Režimu přijímání lokálních hovorů

Přejděte do webové správy 2N® IP interkomu - sekce Služby - Telefon - Hovory a nastavte si způsob přijímání lokálních hovorů

Režim přijímání lokálních hovorů

  • Vždy obsazeno - všechny hovory jsou odmítány
  • Ruční vyzvednutí - hovor je vyzvednut stisknutím tlačítka, pro tuto funkci je nutné nastavit tlačítko pro vyzvedávání (viz obr.)
  • Automatické - interkom automaticky vyzvedne hovor

Nastavení Kódů pro sepnutí

Přejděte do webové správy 2N® IP interkomu - sekce Hardware - Spínače a zde nastavte DTMF kód, který chcete použít ke spínání

Konfigurace 2N® Indoor Compact

Přejděte do webové správy 2N® Indoor Compactu - sekce Adresář - Zařízení Vyhledat zaregistrovaná zařízení a přidejte zařízení.

 

 

Po přídání interkomu se automaticky vyplní Jméno zařízení a Telefonní číslo
Poté můžete nastavit DTMF kód tlačítka, který se po stisku tlačítka odešle do interkomu v průběhu hovoru, lze nastavit až 3 kódy. Pokud máte nastavený více než 1 kód, tak po stisknu zámku v průběhu hovoru rozbalí volbu zbývajících kódů.

Funkce odemykacího tlačítka 

  • Kód tlačítka 1,2,3: Nastavuje DTMF kód odeslaný do 2N® IP interkomu během hovoru

Pokud není nastaven žádný Kód tlačítka, tak bude pro odemknutí použit Výchozí kód odemknutí. Tento kód se také používá pro odemknutí interkomu mimo hovor, viz obrázek níže.