Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bluetooth - obecně

Bluetooth je bezdrátová technologie pro komunikaci na krátké vzdálenosti (15m) mezi dvěma zařízeními. Zařízení spolu mohou komunikovat po tom co se spárují a komunikace je zabezpečená.

Funkce

Bluetooth identifikace se provádí na základě unikátního kódu koncového zařízení. Komunikace mezi 2N® IP Verso interkomem (nebo 2N® Access Unit) a smartphonem je zabezpečená a založena na principu veřejného a privátního klíče, které si zařízení při párování vymění (je použit mechanismus RSA 1028 - asymetrické šifrování a AES-128 symetrické šifrování). 

Požadavky

2N® IP Verso s firmware verzí 2.25 nebo novější

Bluetooth modul (objednací číslo 9155046) připojen do 2N® IP Verso (nebo do 2N® Access Unit) pomocí BUS konektoru

2N® Mobile Key app verze 1.0.4 pro iOS nebo verze 2.0 pro Android

Povolený bluetooth v telefonu

Povolené lokační služby (iOS)

Postup

Pro udržení maximální bezpečnosti doporučujeme měnit autentizační klíč každé 3 měsíce. 

 1. Nový autentizační klíč je možné vygenerovat v sekci Služby - Mobile Key - Šifrovací klíč pro párování 


  Kliknutím na tlačítko obnovy  ,  se vygeneruje nový autentizační klíč. Starý i nový klíč bude stále dostupný, tak aby došlo k aktualizaci klíčů v aplikaci, která používá původní klíč. 
 2. Poté co všichni uživatelé mají nový klíč (k výměně dojde v okamžiku, kdy je aplikace blízko Bluetooth modulu), je nutné starý klíč manuálně odstranit. Je doporučené nechat starý klíč několik dní v zařízení, aby došlo k aktualizaci klíčů u všech uživatelů.

  Icon

  Pokud dojde ke smazání starého klíče a nedošlo k aktualizaci klíčů u všech uživatelů, příslušní uživatelé nebudou mít možnost otevřít dveře a bude nutné provést znovu proces párování.

  Další informace:

 3. Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)