Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bluetooth - obecně

Bluetooth je bezdrátová technologie pro komunikaci na krátké vzdálenosti (15m) mezi dvěma zařízeními. Zařízení spolu mohou komunikovat poté, co se spárují a komunikace je zabezpečená.

Funkce

Bluetooth identifikace se provádí na základě unikátního kódu koncového zařízení. Komunikace mezi 2N® IP Verso interkomem (nebo 2N® Access Unit) a smartphonem je zabezpečená a založena na principu veřejného a privátního klíče, které si zařízení při párování vymění (je použit mechanismus RSA 1028 - asymetrické šifrování a AES-128 symetrické šifrování). 

Požadavky

2N® IP Verso s firmware verzí 2.25 nebo novější

Bluetooth modul (objednací číslo 9155046) připojen do 2N® IP Verso (nebo do 2N® Access Unit) pomocí BUS konektoru

2N® Mobile Key app verze 1.0.4 pro iOS nebo verze 2.0 pro Android

Povolený bluetooth v telefonu

Povolené lokační služby (iOS)

Postup

Pro to aby bylo možné sdílet nastavení napárovaných mobilů mezi  2N IP Intercoms nebo 2N Access Units bez použití 2N® Access Commander, je možné využít funkce export / import s již nastaveného interkomu se spárovanými telefony. Celý proces obsahuje dvě fáze. Nejprve je nutné exportovat lokaci Bluetooth nastavení a poté je nutné exportovat Auth ID pro jednotlivé uživatele.

Fáze 1 - export a import Bluetooth nastavení 

 1. V sekci Služby - Mobile Key - export je možné stáhnout lokační nastavení Bluetooth. Stáhnutý soubor se bude jmenovat mobile_key.xml. Tento soubor obsahuje informace potřebné k párovaní.
 2.  Dalším krokem je import souboru mobile_key.xml do 2N IP Interkomu nebo 2N® Access Unit, které chci nastavit. Tímto umožním 2N® Mobile Key aplikaci, která je již spárovaná s předchozím zařízením, spárovat se s tímto novým. 

Fáze 2 - export a import uživatelského Auth ID

Pro dokončení procesu je nutné přenést Auth ID informace aby bylo možné otevírat dveře.

 1.  Auth ID lze nalézt v Adresář - Uživatelé - Uživatelský mobilní klíč  a je nutné jej manuálně zkopírovat do nového zařízení. 
            Firmware v2.23.1 a starší:

           Firmware v2.24.0 a novější:
   


  2. Po zkopírování Auth ID do nového jednotky, bude příslušný uživatel schopný otevřít dveře, bez toho aniž by musel provést nové párování.

   

  Icon

  Pokud je nutné přenést Auth ID více uživatelů najednou, je možné stáhnout kompletní konfiguraci zařízení v sekci Systém - Údržba - zálohovat konfiguraci a nahrajte ji do nového zařízen Systém - Údržba - obnovit konfiguraci

   

  Icon

  Při nahrávání celé konfigurace do nového zařízení dojde k přenosu veškerého nastavení včetně SIP a síťových parametrů.