Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bluetooth - obecně

Bluetooth je bezdrátová technologie pro komunikaci na krátké vzdálenosti (15m) mezi dvěma zařízeními. Zařízení spolu mohou komunikovat po tom co se spárují a komunikace je zabezpečená.

Minimální požadovaná verze iOS / Android platformy
Android verze2N® Mobile Key verzeiOS verze2N® Mobile Key verze
52.5.0 a staršíiOS 112.0.6 a starší
6 a novější2.6.0 a novějšíiOS 12 a novější2.1.0 a novější

Funkce

Bluetooth identifikace se provádí na základě unikátního kódu koncového zařízení. Komunikace mezi 2N® IP Verso interkomem (nebo 2N Access Unit) a smartphonem je zabezpečená a založena na principu veřejného a privátního klíče, které si zařízení při párování vymění (je použit mechanismus RSA 1028 - asymetrické šifrování a AES-128 symetrické šifrování). 

Požadavky

2N® IP Verso s firmware verzí 2.25 nebo novější

Bluetooth modul (objednací číslo 9155046) připojen do 2N® IP Verso (nebo do 2N® Access Unit) pomocí BUS konektoru

2N® Mobile Key app verze 1.0.4 pro iOS nebo verze 2.0 pro Android

Povolený bluetooth v telefonu

Povolené lokační služby (iOS)

Navigace

Jak nastavit spojení mezi 2N® Mobile Key app a 2N IP intekomem (párování)

Jak otevřít dveře pomocí 2N® Mobile Key app

Jak nastavit spojení mezi 2N® Mobile Key app a 2N IP Interkomem (párování)

 1. Nejprve je nutné otevřít konfigurační webové rozhraní 2N Interkomu v sekci Hardware - Rozšiřující moduly - Bluetooth modul. Výchozím režimem je zde "odemčení v aplikaci". Je možné zvolit i dotykový režim. Dále je zde možné měnit dosah signálu:
  • Malý– přibližný dosah signálu je 0 - 2m
  • Střední - přibližný dosah signálu je  2 - 5m
  • Velký - přibližný dosah signálu je  5+m

  Výchozí dosah signálu je 0 - 2m (malý), což je z hlediska bezpečnosti nejlepší možnost, protože bluetooth čtečka bude komunikovat pouze s mobilním telefonem v bezprostřední blízkosti. Hodnotu lze změnit v závislosti na potřebě a požadované funkcionalitě. Je nutné mít na paměti, že každý mobilní telefon může mít nepatrně odlišnou citlivost bluetooth antény, což znamená, že se  vzdálenost detekovatelného signálu může lišit mezi jednotlivými typy telefonu. Efektivní dosah signálu závisí na těchto parametrech:

  • Výstupní výkon signálu vysílače
  • Citlivost přijímače
  • Fyzické překážky v cestě signálu
  • Parametry antény

  V aplikaci poté bude možné otevírat dveře kliknutím na ikonu dveří po úspěšném párování. 2. Druhým krokem je nainstalování aplikace 2N® Mobile Key z  Apple store nebo Google Play do telefonu, který bude využit pro přístup.

 3. Dalším krokem je vygenerování párovacího kódu na straně interkomu v sekci Adresář - Uživatelé - příslušný uživatel, který bude mít přístup přes bluetooth. 
  Je nutné vyplnit jméno uživatele a poté otevřít sekci Uživatelský mobilní klíč. 
  Poté klikněte na symbol  a vygeneruje se párovací kód. Tento kód je poté nutné zadat do telefonu.


  Jakmile dojde k vygenerování párovacího kódu, zobrazí se okno s hodnotou tohoto kódu.


  Výchozí platnost kódu je 1 hodina -  telefon s interkomem je nutné spárovat dokud nevyprší platnost kódu. 
  Poznámka:  Platnost kódu lze měnit v sekci Služby - Mobile Key - Platnost párovacího kódu 

 4. Pro spárování je nutné být v blízkosti 2N IP interkomu (1-2 metry).
 5. Poté už jen stačí kliknout na tlačítko Spárovat nová zařízení  6. Aplikace začne hledat zařízení pro párování
 7.  Poté co je dokončen proces hledání zařízení, aplikace zobrazí seznam dostupných zařízení. Je nutné vybrat příslušný interkom  a zahájit párování.
 8. Posledním krokem je zadání párovacího kódu.

   

 9.  Pokud byl zadán správný párovací kód, zobrazí se vám informace o úspěšném párování.


  Back

Jak otevřít dveře pomocí 2N® Mobile Key app

 1. Pokud je již aplikace 2N® Mobile Key2N IP interkomem spárována, je nutné být v blízkosti interkomu. 

 2. Otevřete 2N® Mobile Key app, které oskenuje dostupná zařízení. Jakmile je skenování dokončeno, zobrazí se seznam všech nalezených zařízení. 

 3. Poté stačí kliknout na zařízení, kde chci iniciovat vstup a kliknout na tlačítko.

 4. Pokud je uživateli povolen vstup, dojde k otevření dveří a signalizaci v aplikaci.

  AndroidiOS


  Back

  Icon

  Pokud jsou 2N IP Interkomy spravovány pomocí 2N® Access Commanderu, není nutné párovat každý interkom zvlášť. Pokud aplikace na telefonu detekuje nějaké nové Bluetooth zařízení, aplikace se připojí a zkontroluje, zda má uživatel přístup.

  Icon

  Pokud jsou 2N IP Interkomy spravovány pomocí 2N® Access Commanderu, Administrator může exportovat Bluetooth nastavení a importovat jej do jiného zařízení. Postup jak to udělat je popsán zde:

  Bluetooth, Administration - How to configure Bluetooth settings directly in the device and how to distribute configuration (export/import) between devices

  Icon

  Pokud jsou 2N IP Interkomy spravovány pomocí 2N® Access Commanderu, a Administrator nemůže distribuovat nastavení pomocí export / import funkce, uživatel si musí svůj telefon napárovat s každým interkomem samostatně.