Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vážení partneři,

pokud jste narazili na problém se zařízením 2N® Indoor Compact, pošlete nám prosím dotaz přes https://support.2n.cz/. Nemáte-li přiděleny přihlašovací údaje, kontaktujte svého obchodníka. Pro urychlení řešení problému prosím přiložte následující informace:

 

  1. Popište prosím detailně vzniklou situaci. Velmi užitečné jsou obrázky, LAN topologie, informace o NAT, IP adresy (DHCP/statická).

  2. Sériové číslo a aktuální verze FW zařízení 2N® Indoor Compact.
    Velmi doporučujeme používat aktuální verzi firmware dostupnou na stránkách 2N (http://www.2n.cz).
  3. Zašlete nám zálohu aktuální konfigurace zařízení.
  4. Zachyťte trace z 2N® Indoor Compactu. Zde nejdříve aktivujte zachytávání tlačítkem "Start", proveďte testovací hovor, deaktivujte zachytávání tlačítkem "Stop" a stáhněte výsledný soubor hiptrace.pcapProtože buffer pro trace je omezený, je vždy nutné zapnout hned před tím, než uděláte testovací hovor!