Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Softwarový reset.

V konfiguračním menu, sekci Systém-Údržba klikněte na tlačítko Výchozí nastavení.


Výchozí nastavení – slouží k nastavení všech parametrů do výchozího stavu s výjimkou parametrů nastavení sítě (lze zvolit před potvrzením procesu).

 

Upozornění

Icon

Obnovení výchozího nastavení vymaže případný nahraný licenční klíč. Je vhodné si ho tedy uschovat zkopírováním na jiné úložiště pro pozdější potřebu.

 

HW reset:

  1. Stiskněte tlačítko RESET
  2. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED (cca 20 s)
  3. Vyčkejte, než červená LED zhasne.
  4. Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED.
  5. Vyčkejte, než červená LED zhasne, následně ihned uvolněte tlačítko RESET.

 

Stavové LED jsou viditelné v otvoru vedle tlačítka RESET.