Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FAQ popisuje jak provést hovor mezi 2N® Indoor Talk a Axis Door Station.  začne 2N® Indoor Talk zvonit.

Důležité upozornění

Icon

V následujícím příkladu mají zařízení Axis Door Station a 2N® Indoor Talk nastavenou statickou IP adresu. Pro správnou funkčnost je nutné, aby zařízení měla nastavené statické IP adresy a nebo používala dynamické adresy s nastavený zámkem na MAC adresu. Pokud budou použity pouze dynamické adresy, může po čase dojít k tomu, že DHCP server přiřadí zařízením jiné adresy a nebude už dále možné provést hovor.


2N® Indoor Talk - nastavení

Na straně 2N® Indoor Talk je nutné pouze nastavit destinaci pro odchozí hovory a DTMF kód pro otevírání dveří. To lze provést v sekci Hardware->Tlačítka

                           

Obr. 1: Nastavení 2N® Indoor Talk 

Axis Door Station - nastavení

Nejprve je nutné vytvořit VoIP účet, který bude použit pro spojení s 2N® Indoor Talk. Nový účet lze vytvořit kliknutím na tlačítko ADD a poté je nutné vyplnit parametry dle obrázku 2. IP adresa Axis Door Station je 192.168.70.112 v tomto příkladě.

Obr. 2: Nastavení účtu

Aby bylo možné otevírat dveře na Axis Door Station, je nutné definovat DTMF kód. To lze provést v sekci VoIP->DTMF settings. Zde je nutné vybrat vámi vytvořený účet ( v této ukázce Indoor Talk 600) a kliknout na tlačítko editovat.

Obr. 3: Nastavení DTMF

Posledním krokem je přiřazení účtu pod tlačítko Axis Door Station. To lze provést v sekci Events->Action rules->add.

Obr. 5: Nastavení tlačítka

  • No labels