Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FAQ popisuje výhody komunikace mezi 2N® Indoor Talkem a 2N® IP interkomem pomocí ID zařízení a jak tuto komunikaci nastavit.

Konfigurace komunikace pomocí názvu zařízení 2N Indoor Talku je uvedena zde: Jak nastavit volání z/na 2N® IP Interkom

Cílem tohoto FAQ je návod na konfiguraci komunikace pomocí ID zařízení 2N® IP interkomu.

Požadavky

Icon
Důrazně doporučujeme používat aktuální (nejnovější) verzi FW
 • 2N® Indoor Talk s aktuální verzí firmware - může stáhnout zde
 • 2N® IP intercom s aktuální verzí firmware - může stáhnout zde
 • není potřeba žádná licence
 • zařízení jsou ve stejné síti, multicast je v síti povolen

Proč použít ID zařízení 2N® IP interkomu v konfiguraci 2N® Indoor Talku

Komunikace pomocí ID zařízení je proprietární, umožňuje aktivaci spínače 2N IP interkomu pomocí tlačítka 2N Indoor Talku i když zde není žádný hovor.

Konfigurace 2N® IP interkomu

Nastavení ID zařízení IP Interkomu

Přejděte do webové správy 2N® IP interkomu - sekce Služby - Telefon - Lokální hovory a vyplňte ID zařízení pro indetifikaci v síti.

Nastavení Režimu přijímání lokálních hovorů

Přejděte do webové správy 2N® IP interkomu - sekce Služby - Telefon - Hovory a nastavte si způsob přijímání lokálních hovorů

Režim přijímání lokálních hovorů

 • Vždy obsazeno - všechny hovory jsou odmítány
 • Ruční vyzvednutí - hovor je vyzvednut stisknutím tlačítka, pro tuto funkci je nutné nastavit tlačítko pro vyzvedávání (viz obr.)
 • Automatické - interkom automaticky vyzvedne hovor

Nastavení Kódů pro sepnutí

Přejděte do webové správy 2N® IP interkomu - sekce Hardware - Spínače a zde nastavte DTMF kód, který chcete použít ke spínání

Konfigurace 2N® Indoor Talk

Přejděte do webové správy 2N® Indoor Talku - sekce Adresář - Zařízení Vyhledat zaregistrovaná zařízení

 

Po přídání interkomu se automaticky vyplní Jméno zařízení a Telefonní číslo

 • Můžete volat až na 2 zařízení z 2N® Indoor Talk
 • Zahájit hovor krátkým/dlouhým stiskem: Vyberte si, zda zahájíte hovor s tímto uživatelem krátkým nebo dlouhým stiskem zeleného tlačítka na 2N® Indoor Talk
 • Kód po krátkém stisku: Nastavte DTMF kód zaslaný do interkomu během nebo mimo hovor
 • Kód po dlouhém stisku: Nastavte DTMF kód zaslaný do interkomu pouze během hovoru