Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obnovení originálního nastavení

2N®  LTE Verso  je vybaven tlačítkem RESET. Krátký stisk tlačítka (< 1 s) vyvolá pouze restart zařízení – k žádné změně konfigurace nedochází.

Pro obnovení originálního továrního nastavení zařízení postupujte podle následujícího postupu:

  • Stiskněte tlačítko RESET.
  • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED (cca 20 s).
  • Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s).
  • Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED (cca dalších 5 s).
  • Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s).
  • Uvolněte tlačítko RESET.

 

 

 

Upozornění

 
  • V případě obnovení originálního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné 2N®  Bezpečnostní relé znovu naprogramovat podle postupu uvedeného v manuálu v části 2.4.