Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FAQ popisuje, jak nastavit aplikaci 2N® Indoor Talk s 2N® IP Interkomy. Můžete přijímat audio hovory, dále můžete provádět odchozí hovory na 2N® IP Interkomy  a také ovládat zámky připojené k interkomům. Zařízení je také možné zaregistrovat k SIP Proxy společně s interkomy.
Jak komunikovat přes Device ID 2N® IP Interkomu je popsáno v tomto FAQ: Komunikace pomocí ID zařízení 2N® IP interkomu

Požadavky

Icon

Důrazně doporučujeme používat aktuální (nejnovější) verzi FW

  • 2N® Indoor Talk s aktuální verzí firmware - může stáhnout zde
  • 2N® IP intercom s aktuální verzí firmware - může stáhnout zde
  • není potřeba žádná licence

Jak nastavit 2N® IP interkom?

V prvním kroku jděte do sekce  "Adresář – Uživatelé", stiskněte Vytvořit nového uživatele
Vyplňte Jméno. Pokud budete chtít volat 2N® Indoor Talkpak musíte Telefonní číslo vyplnit ve formátu: "sip: ip adresa". Pro náš příklad je použitá adresa "192.168.1.17".
Viz obrázek níže.

V dalším kroku můžete interkom nastavit tak, aby automaticky přijímal příchozí hovory a byl tak jednoduše kdykoliv dostupný. Jděte do sekce  "Služby – Telefon – Hovory" a povolte Automaticky přijímat hovory pro SIP1 a SIP2, viz obrázek níže.

Dalším krokem je přidat DTMF kód pro spínání.
Jděte do sekce  "Hardware - Spínače" a přidejte kód pro sepnutí.

A posledním krokem je nově vytvořeného uživatele přiřadit pod tlačítko
V sekci  "Hardware - Tlačítka" stiskněte tlačítko "Přidejte uživatele k tlačítku rychlé volby"

 

Dostupné odpovídací jednotky pro 2N® IP Interkom

Icon

Seznam dostupných interkomů pro volání na 2N® IP Interkom lze spatřit v sekci Služby - Telefon - Lokální hovory.

 

Jak nastavit 2N® Indoor Talk?

Jakmile připojíte 2N® Indoor Talk do LAN, přejděte do webové správy a zde do sekce  Adresář - Zařízení a Vyhledat detekovaná zařízení viz obrázek níže.

Po přídání interkomu se automaticky vyplní Jméno zařízení a Telefonní číslo. V našem příkladě používáme volání přes IP adresu, takže do telefonního čísla je nutné zapsat
"sip: ip adresa interkomu" v našem případě "sip:192.168.1.16". Viz obrázek níže

  • Můžete volat až na 2 zařízení z 2N® Indoor Talk
  • Zahájit hovor krátkým/dlouhým stiskem: Vyberte si, zda zahájíte hovor s tímto uživatelem krátkým nebo dlouhým stiskem zeleného tlačítka na 2N® Indoor Talk
  • Kód po krátkém stisku: Nastavte DTMF kód zaslaný do interkomu během nebo mimo hovor
  • Kód po dlouhém stisku: Nastavte DTMF kód zaslaný do interkomu pouze během hovoru

 

Dostupné interkomy pro 2N® Indoor Talk

Icon

Seznam dostupných interkomů pro volání na 2N® Indoor Talk lze spatřit v sekci Služby - Telefon - Lokální hovory.