Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FAQ popisuje, jak nastavit aplikaci 2N® Indoor Talk s 2N® IP Interkomy. Můžete přijímat audio hovory, dále můžete provádět odchozí hovory na 2N® IP Interkomy  a také ovládat zámky připojené k interkomům. Zařízení je také možné zaregistrovat k SIP Proxy společně s interkomy.

2N® IP interkomy - firmware

Icon

Důrazně doporučujeme používat aktuální (nejnovější) verzi FW pro  2N®  IP Interkomy, kterou můžete stáhnout zde.

Jak nastavit 2N® IP interkom?

V prvním kroku jděte do sekce  "Adresář – Uživatelé",  nastavte "Telefonní číslo" které se bude vytáčet po stisku odpovídajícího tlačítka interkomu. Pokud budete chtít volat 2N® Indoor Talkpak musíte číslo vyplnit ve formátu: "device:name". Pro náš příklad je použito jméno "IDT", viz obrázek níže.

V dalším kroku můžete interkom nastavit tak, aby automaticky přijímal příchozí hovory a byl tak jednoduše kdykoliv dostupný. Jděte do sekce  "Služby – Telefon – Hovory" a povolte Automaticky přijímat hovory pro SIP1 a SIP2, viz obrázek níže.

V posledním kroku jděte do sekce  "Služby - Telefon - SIP 1" a vyplňte políčko "Doména". Pro přímá volání (SIP direct call) z 2N® IP Interkomu do aplikaci 2N® Indoor Talku je doporučeno vyplnit IP adresu tak, jak můžete vidět na obrázku níže (IP adresa interkomu je pro náš příklad 192.168.50.10).

Jak nastavit 2N® Indoor Talk?

Jakmile připojíte 2N® Indoor Talk do LAN, přejděte do webové správy a zde do sekce Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky.

Aby byly možné příchozí hovory, nutno zde nastavit Název zařízení. Název zařízení používá interkom pro volání Indoor Talku bez potřeby znát IP adresu.

Z 2N Indoor Talku můžete zavolat do interkomů pomocí krátkého/dlouhého dotyku na volací tlačítko. Přejděte do webové správy a zde do sekce Hardware - Tlačítka, vyplňte zde destinaci pro volací tlačítko. Telefonní číslo zadávejte ve tvaru sip:IP_adresa_zařízení. Pro aktivaci spínače připojeného k 2N IP interkomu během hovoru vyplňte také DTMF kód pro odemknutí.   

 

Dostupné interkomy pro 2N® Indoor Talk

Icon

Seznam dostupných interkomů pro volání na 2N® Indoor Talk lze spatřit v sekci Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky.