Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V konfiguračním menu 2N®  Indoor Talku zvolte v Menu Systém-Údržba položku "Aktualizovat firmware zařízení"


Aktualizovat firmware – slouží k nahrání nového firmwaru do 2N® Indoor Talku. Po stisku tlačítka se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete vybrat soubor s firmwarem určeným pro vaše zařízení. Po úspěšném uploadu firmwaru se zařízení automaticky restartuje. Po restartu je plně k dispozici s novým firmwarem. Celý proces aktualizace trvá necelou minutu. Aktuální verzi firmwaru pro své zařízení můžete získat na adrese www.2n.cz. Aktualizace firmwaru neovlivňuje konfiguraci. Zařízení kontroluje soubor firmwaru a neumožní nahrát nesprávný nebo poškozený soubor.