Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Tento FAQ platí pro všechny 2N IP Interkomy, kde není aktivní Enhanced Video (do v2.35) nebo Gold (od v2.35) licence.
Testovaný firmware: v2.23 - IP adresa testovaného interkomu byla 192.168.50.133

Možné scénáře

  1. Máte interkom bez aktivní Enhanced Video (do v2.35) nebo Gold (od v2.35) licence a chtěli byste ho integrovat do NVR nebo VMS systémů třetích stran. Prvním řešením by obvykle bylo použití ONVIFu, ale protože toto by vyžadovalo Enhanced Video/Gold licenci, která povoluje RTSP streamování a ONVIF, tak ho není možné použít, dokud si tuto licenci nekoupíte.
  2. Nebo byste se jen rychle chtěli podívat, kdo je před vaším interkomem z vašeho webového prohlížeče?

Nastavení HTTP API

Pro případy, jako jsou tyto, je tu řešení v podobě HTTP API, které vám dovolí se podívat na obraz z kamery nebo jej zaintegrovat do NVR nebo VMS systémů. To vám sice neposkytne žádné z pokročilých funkcí ONVIFu nebo RTSP, ale nabízí možnost náhledu obrazu z kamery. Existují dva způsoby, jak se k obrazu dostat:

Nezabezpečený přístup ke kameře

K obrazu z kamery se můžete dostat volně bez jakéhokoliv ověření. Abyste toho docílili, stačí změnit tyto dvě hodnoty na Nezabezpečené (TCP) a Žádná.

Zabezpečený přístup ke kameře

Pokud byste k obrazu z kamery chtěli přistupovat zabezpečeně, což je vždy doporučeno, tak nechte nastavení na výchozích hodnotách: Zabezpečené (TLS) a Digest. Potom si zvolte jeden z účtů, povolte ho a vyplňte Uživatelské jméno a heslo dle vašich preferencí, následně pak v Uživatelských právech povolte Přístup ke kameře.

Jak si zobrazit obraz z kamery?

Vložte následující řetězec do jakéhokoliv z následujících programů a nahraďte "IP_adresa" adresou vašeho interkomu. Můžete také upravit parametry obrazu, abyste ušetřili na datovém toku: Width a Height definují šířku a výšku obrazu v pixelech, 1280×960 px je maximum. FPS definuje kolik snímků za sekundu bude obraz mít, maximum je 15.

Pokud nedostáváte požadovaný počet snímků za sekundu, nebo byste chtěli ušetřit na datovém toku při zachování vysokého rozlišení a snímcích za sekundu, tak můžete změnit výchozí nastavení JPEG komprese na 50.

Kde si zobrazit obraz z kamery?

Webový prohlížeč

Nejjednodušší způsob, jak si zobrazit obraz z kamery, je přes webový prohlížeč. Vložte výše uvedený řetězec do adresního řádku ve vašem prohlížeči. V závislosti na tom, zda jste zvolili zabezpečený přístup ke kameře, nebo ne, budete dotázáni k vložení přihlašovacích údajů, které jste vyplnili u HTTP API účtu.

Po chvilce se vám v prohlížeči ukáže obraz z kamery.

VLC media player

VLC media player je schopen otevřít nesčetně formátů médií, jedním z nich jsou i síťové proudy. Ke zpřístupnění této funkcionality běžte do Média>Otevřít síťový proud.

To otevře následující okno, vložte do něho výše uvedený řetězec a případně upravte parametry.

Opět, v závislosti na tom, zda jste zvolili zabezpečený přístup ke kameře, nebo ne, budete dotázáni k vložení přihlašovacích údajů, které jste vyplnili u HTTP API účtu.

Po kliknutí na Ok se zobrazí obraz z kamery.


NVR a VMS systémy

Stejný řetězec vám zpřístupní obraz z kamery v jakémkoliv NVR nebo VMS systému, který to podporuje.