Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

{panel:title=Při příchozím hovoru z ISDN Vám zazvoní jednou telefon a pak se hovor rozpadne?|borderStyle=double|borderWidth=2px||borderColor=#002255|titleBGColor=#DBE8F9|bgColor=#ffffff} Zkontrolujte příchozí routing. Pravděpodobně máte ISDN linku typu A (MSN) a v příchozím routeru *nemáte nastaveno "počet číslic za" na 0* !5.JPG! {panel} \\ \\ ---- h6.Bylo pro Vás dané FAQ užitečné? h6.Pokud ne, napište nám, co Vám chybí: Přidat komentář _(Add Comment)_ {html} h6.{color:red}Upozornění{color}: {color:black}Pokud potřebujete technickou konzultaci, kontaktujte{color} [support@2n.cz|FAQ Dotaz] ----
  • No labels