Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Při příchozím hovoru z ISDN Vám zazvoní jednou telefon a pak se hovor rozpadne?

Zkontrolujte příchozí routing. Pravděpodobně máte ISDN linku typu A (MSN) a v příchozím routeru nemáte nastaveno "počet číslic za" na 0

 


Bylo pro Vás dané FAQ užitečné?
Pokud ne, napište nám, co Vám chybí:

  • No labels