Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Přímý hovor je užitečný v momentě, kdy nemůžete nebo nechcete použít SIP Proxy.
  2. Zjistěte si IP adresy zařízení, které chcete propojit přímým hovorem.
  3. Ověřte si správné zapojení LAN.
  4. Ověřte, zda druhá strana (PC nebo IP telefon) podporuje přímý hovor a nastavte ho dle příslušného návodu k zařízení nebo aplikaci. Zjistěte si, na jakém portu poslouchá IP telefon (zpravidla 5060).
  5. V 2N® SIP Audio Converter v části Základní nastavení > Tel. seznam vyplňte do pole Číslo IP adresu telefonu. Plný formát je sip:ucet@ip_adresa:port, například sip:x@192.168.1.200:5060
  6. Uložte nastavení.
  7. Je-li všechno zapojení v pořádku a druhá strana je správně nakonfigurovaná, měl by se 2N® SIP Audio Converter dovolat na vzdálené zařízení bez použití SIP Proxy.