Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vážení partneři,

pokud jste narazili na problém s 2N® IP Interkomem, pošlete nám prosím dotaz přes https://support.2n.cz/. Nemáte-li přiděleny přihlašovací údaje, kontaktujte svého obchodníka. Pro urychlení řešení problému prosím přiložte následující informace:

  1. Detailní popis vzniklého problému a situaci, ve které se projevuje.

  2. Aktuální konfiguraci vrátníku. Soubor config.xml stáhnete přes webové rozhraní - postup je zřejmý z níže uvedených obrázků.

    Poznámka:  Než ohlásíte problém, prosíme prvně vždy otestujte problém s nejnovější verzí FW, kterou stáhnete na našich webových stránkách www.2n.cz

  3. Informaci o verzi firmwaru a výrobní číslo.

  4. Zachyťte trace z 2N® IP Interkomu. Zde nejdříve aktivujte zachytávání tlačítkem "Start", proveďte testovací hovor, deaktivujte zachytávání tlačítkem "Stop" a stáhněte výsledný soubor hiptrace.pcapProtože buffer pro trace je omezený, je vždy nutné zapnout hned před tím, než uděláte testovací hovor!
  5. Připojte také popis síťové topologie, nastavení NATu, použité IP adresy, atd.

Děkujeme!