Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Program HyperTerminal  je součástí základní instalace Windows (do verze XP) a nachází se v menu Start > Všechny programy > Příslušenství > Komunikace.

Pro připojení přes sériové rozhraní (COM port) nastavte následující parametry:

  1. Bity za sekundu - 57600
  2. Řízení toku - žádná
  3. Ostatní parametry ponechejte ve výchozím nastavení

Pro připojení prostřednictvím síťového rozhraní TCP/IP je třeba použít port 23.