Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Účetní data (záznamy o volaném čísle, času a délce hovoru) ukládá ústředna Omega Lite o všech hovorech uskutečněných z/do vnitřních linek prostřednictvím vnějších linek (analogové, ISDN, GSM brána).

Pokud je ústředna vybavena VoIP modulem, jsou záznamy o hovorech uskutečněných z VoIPových linek k dispozici pouze v případě volání přes některé z rozhraní analogové části. Jestliže je voláno např. přes SIP trunk k VoIP providerovi, záznam se neprovede.

Kapacita paměti ústředny je 2520 záznamů a je energeticky nezávislá. V případě dosažení max. počtu záznamů se začnou nejstarší záznamy automaticky přemazávat.

Data lze vyčíst několika způsoby:

 • Program PBX Konfigurační nástroj (Omega program)
  V hlavním okně konfiguračního nástroje klikněte po připojení k ústředně na ikonu dolaru.

  Účtovací data jsou poté uložena do souboru Data.acc ve složce Dokumenty (C:\Users\uživatel\Documents\2N TELEKOMUNIKACE\Omega Program\Data.acc)
 • XAPI Server
  a. Externí XAPI Server
  Na PC nainstalujeme program XAPI Server a nakonfigurujeme připojení k ústředně: Nastavení - Modulu PBX (Ústředna). Nyní můžeme účtovací data a log přímo zobrazit kliknutím na ikonu Databáze.

  Nebo je možné se k tomuto serveru běžícímu na PC připojit vzdáleně prostřednictvím programu XAPI Console z jiného počítače v síti.
  b. XAPI server běžící na VoIP modulu (pokud je jím ústředna vybavena)
  Nejprve přes webové rozhraní VoIP modulu ověříme povolení XAPI serveru: Network - XAPI server - XAPI server povolen. Poté nainstalujeme program XAPI Console a nakonfigurujeme připojení k ústředně: Nastavení - Komunikace. Nyní kliknutím na ikonu DBF - Databáze načteme a zobrazíme log obsahující účtovací záznamy.
 • Program PBX Panel
  Nejprve nakonfigurujeme připojení k ústředně: Nastavení - Volba komunikačního zařízení a poté zobrazíme účtovací data a log přes menu Panel - Účet.

  Ukládání dat do souboru je možno nastavit v menu Nastavení - Základní nastavení - Účtování - Účtovací soubor.

Popis účtovacích řádků
Účtovací řádek začíná znakem $ a obsahuje následující položky oddělené znakem '-' :

$051099-163032-AUT -G1-17 -00011-00000-0603150213

 • Datum ukončení hovoru ve formátu ddmmrr - 6 znaků
 • Čas ukončení hovoru ve formátu hhmmss - 6 znaků
 • Typ hovoru - 4 znaky s následujícím významem:

IN ... příchozí obsloužený hovor
IND ... příchozí hovor DISA
INN ... příchozí neobsloužený hovor
INND ... příchozí neobsloužený hovor DISA
FAX ... příchozí hovor, detekovaný fax
MOD ... příchozí hovor, detekovaný modem
AUT ...automatický odchozí hovor
A000 ... A999 automatický odchozí hovor za použití ARS/LCR s číslem trasy
AUTN ... automatický odchozí hovor s použitím dražší cesty
PRIV ... soukromý odchozí hovor
P000 ... P999 soukromý odchozí hovor za použití ARS/LCR s číslem trasy
PRIN ... soukromý odchozí hovor s použitím dražší cesty
SPD ...odchozí hovor ze zkrácené volby
S000 ...S999 odchozí hovor ze zkrácené volby za použití ARS/LCR s číslem trasy
SPDN ... odchozí hovor ze zkrácené volby s použitím dražší cesty
CFW ... odchozí přesměrovaný hovor
C000 ...C999 odchozí přesměrovaný hovor za použití ARS/LCR s číslem trasy
CFWN ... odchozí přesměrovaný hovor s použitím dražší cesty
MAN ...ruční výběr odchozího svazku
DIR ... přímí náběh na odchozí linku (tj. na systémovém telefonu)
EXT ... odchozí tranzitní hovor
FWD ... příchozí přesměrovaný hovor
FWND ... příchozí přesměrovaný hovor - volaným nevyzvednutý
THRU ... příchozí hovor s následným tranzitním odchozím hovorem

 • Pořadí vnější linky - 2 znaky

01-24 - 24 státních linek
I1-I6 - 6 ISDN S0 linek
G1-GC - 12 GSM linky

 • Účastnické číslo pobočky (nebo virtuálního portu/linky,) na jejíž účet má být hovor přičten - 4 znaky
 • Účastnické číslo volající pobočky - 4 znaky.
 • Doba trvání hovoru v sekundách - 5 znaků (maximálně 65535s).
 • Počet přijatých tarifních impulsů - 5 znaků (maximálně 65535). U příchozích hovorů je zde doba trvání vyzvánění.
 • Volané číslo, či identifikace volajícího - 16 znaků
 • Kód čísla zakázky - 4 znaky (volitelně)