Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pro PBX konfigurační nástroj: 6812
Pro nastavení ve VoIP modulu: 80 – http, 22 – ssh, 23 – telnet