Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dvě varianty:

  • pomocí konfiguračního nástroje – "Data/Firemní hodnoty"
  • ručně – pomocí dolního tlačítka na levé straně krytu. Vypněte ústřednu, stlačte tlačítko, znovu zapněte ústřednu, držte stlačeno, dokud se neobjeví na displeji zpráva "Clear config?". V této chvíli rychle za sebou stlačte tlačítko ještě jednou. Konfigurace poté bude smazána.