Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kód pro otevření dveří musí být potvrzen znakem * (00*).

Pokud problém přetrvává, pak

  1. Zkontrolujte nastavení příjmu DTMF v konfiguraci 2N® IP Interkomu
    a. Zalogujte se do web konfigurátoru
    b. Jděte do Advanced settings>Audio Codecs
    c. Povolte všechny tři typy příjmu DTMF jinak
  • Kontaktujte vašeho lokálního partnera