Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud byl hovor na 2N® IP Interkom korektně sestaven (což si můžete ověřit např. pomocí tracu, kde uvidíte RTP stream), ale v telefonu, ze kterého voláte, neslyšíte žádný zvuk a nevidíte video, potom doporučujeme zkontrolovat konfiguraci vrátníku - s velkou pravděpodobností máte povoleno "Automatické vyzvednutí", ale způsob aktivace je nastaven na "Manuální". To potom znamená, že je vyžadováno zadání aktivačního kódu. Pro správné vyzvedávání příchozích hovorů si změňte způsob aktivace na "Automatický" - viz. níže uvedené obrázky.

Poznámka: níže jsou dva obrázky - první je pro verzi FW 2.5.0 a starší, druhý je pro FW 2.6.0 a novější (nové webové rozhraní)!

 

 

                                                   firmware 2.24.0 a novější: