Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavení příchozího volaní z GSM přes Omegu do VoIP modulu