Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

V továrním nastavení má zařízení 2N® Indoor Touch dynamickou IP adresu

Nastavení statické IP adresy (popřípadě dynamické) je možné 2 způsoby

  1. Přímo z displaje zařízení 2N® Indoor Touch, v menu Setting, po zadání přihlašovacích údajů (výchozí heslo je 2n) je poté možné v sekci Network odškrtnout možnost použít DHCP server a nastavit IP adresu a další parametry sítě staticky
  2. Ve webovém rozhraní zařízení 2N® Indoor Touch v Menu Device-Network opět můžeme změnit nastavení pomocí políčka Change setting, odškrtnout položku DHCP a opět nastavit parametry sítě staticky, viz. příklad na obr. níže

  • No labels