Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Info

Icon

Toto FAQ popisuje jak funguje protokol P100 pro zařízení 2N® Lift1 and 2N® Lift8. Níže najdete popis toho, jak signalizace funguje a popis jednotlivých alarmů.

Struktura paketu

Níže najdete tabulku, která popisuje, jak vypadá paket protokolu P100 a jakých hodnot můžou nabírat jeho jednotlivé části.

 

Typ

Alarmu

Délka

Dat

Data

Kontrolní

součet

 

Typ Alarmu:

1 číslo, indikuje typ alarmu:
1 = Alarm s hlasovou komunikací
2 = Chyba zařízení
3 = Auto test alarm

Délka dat: 1 znak, Indikuje délku datového pole.

Data: 0 - 15 znaků.

Kontrolní součet: 2 znaky.

Kontrolní součet je součet typu alarmu, délky dat a všech znaků v poli dat.Výsledek je převeden na hexadecimální formát a vložen jako kontrolní součet o dvou znacích (00h-FFh)

Signalling

Signalizace je realizována pomocí DTMF. Standardní délka tónu je 100 ms +/- 5 ms. V případě zařízení 2N® Lift1 toto může být upraveno v rozmezí 60 - 140 ms. Paremetr pro úpravu této hodnoty je zobrazen na obrázku níže.

 

Tóny používané pro data

Toto jsou hodnoto používané pro políčko dat.

0 – 9      = DTMF 0 – 9

10 - 13   = DTMF A – D

14          = DTMF *
15          = DTMF #

Ovládací tóny pro signalizaci pomocí protokolu P100

Níže je popsáno, který tón signalizuje který stav.

Start = DTMF D
Potvrzení = DTMF A
Opětovné vysílání = DTMF C

Typy alarmů

Alarm s hlasovou komunikací

Alarm odesílaný v případě alarmového volání následovaného hlasovou komunikací - operátor je upozorněn, že se jedná o tento typ alarmu a bude následovat hlasová komunikace a také o jaký se jedná výtah.

Typ Alarmu:   1
Délka dat:      8 znaků
Data 1 - 8:     P100 ID kód, 8 čísel

Závada zařízení

Alarm odesílaný v případě poruchy zařízení a změně stavu zařízení.

Typ Alarmu:   2
Délka dat:     11 characters
Data 1 - 8:     P100 ID kód, 8 čísel
Data 9-11:     Type of operational failure
                     100 – Závada baterií start (pouze 2N® Lift1 s 2NEasyGatePRO)*
                     101 – Závada baterií konec (pouze 2N® Lift1 s 2NEasyGatePRO)*
                     200 – Mikrofon/Reproduktor závada start**
                     201 – Mikrofon/Reproduktor závada konec**
                     500 – Konec alarmového infa
                     800 – Zaseknuté nouzové tlačítko start
                     801 – Zaseknuté nouzové tlačítko konec

* reprezentuje stav - baterie mimo provoz, chybějící baterie, baterie nemůže napáje zařízení po dobu 1h hovoru
** platné pouze pro 2N®Lift8

Kontrolní volání

Alarm používaný pro automatické volání, které testuje zda je zařízení funkční v opakovaných intervalech

Typ Alarmu: 3
Délka dat: 8 znaků
Data 1 - 8: P100 ID kód, 8 čísel