Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® IP Interkom interkom může být propojen se systémem Lara. 2N® IP Interkom funguje jako SIP protistrana k systému LARA a může streamovat video. Díky plné kompatibilitě dveřního systému s telefonním systémem Lara není požadováno žádné doplňující zařízení.

Lara - Jak propojit systém s 2N® IP Interkomem

- upgradujte prosím 2N® IP Interkom  na nejnovější dostupný firmware ze stránek www.2n.cz:

- v nastavení 2N® IP Interkomu vytvořte uživatele (v našem příkladu se uživatel na pozici 1 bude jmenovat Lara)

- uživateli nastavte jako telefonní číslo následující: sip:lara@IP_adresa_Lary   (kde IP_adresa_lary je IP adresa jakou má přidělen systém Lara - například 10.0.0.1)

                                               firmware 2.24.0 a novější:


- nastavení uživatele uložte

- přejděte do sekce Services - Telefon - Audio a zvolte jako prioritní kodek pro Audio PCMA (G.711a)

- přejděte do sekce Services - Telefon - Video.Nastavte video rozlišení viz. obrázek.
- po uložení nastavení videa a audia, přejděte prosím do sekce Hardware - Tlačítka a přiřaďte uživatele Lara k tlačítku viz. obrázek:

                                                  firmware 2.24.0 a novější

 

- Nyní musíte nastavit systém Lara aby akceptoval volání z 2N® IP Interkomu.
Nyní by se měla zařízení spojit a po stisku tlačítka na 2N® IP Interkomu by jste měli přijímat hovor do systému Lara.